|

Орхон аймгийн иргэд “e-Mongolia” системээр дамжуулан төрийн үйлчилгээ авдаг боллоо


 

 

Орхон аймгийн иргэд “e-Mongolia” системээр дамжуулан төрийн үйлчилгээ авдаг боллоо

 

"e-Mongolia” төслийн баг Орхон аймагт ажиллаж, тус аймгийн төрийн 12 байгууллагын 74 үйлчилгээ тус, тус цахимжуулж, "e-Mongolia”-д нэгтгэлээ.

Мөн Орхон аймгийн төрийн алба хаагчидад өнөөдрөөс эхлэн "e-Mongolia” системээр дамжуулан иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар хэрхэн үзүүлэх тал дээр сургалт зохион байгуулах юм.

Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем "e-Mongolia” – д орон нутгийн төрийн байгууллагууд үйлчилгээгээ идэвхтэй нэвтрүүлж байгаа бөгөөд одоогоор Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул, Орхон аймгууд үйлчилгээгээ нэвтрүүлээд байна.

"e-Mongolia системд өнөөдрийн байдлаар төрийн 55 байгууллагын 600 гаруй үйлчилгээ цахимжиж, нэгтгэгдээд байгаа бөгөөд Монгол Улсын 2 сая орчим иргэн тус системд ашиглаж, давхардсан тоогоор 5.6 сая төрийн үйлчилгээг цахимаар авч, ойролцоогоор 46 тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн байна.

"e-Mongolia”-д нэгтгэгдсэн Орхон аймгийн 74 үйлчилгээ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ – 2 үйлчилгээ

 • Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар – 2 үйлчилгээ

 • Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт
 • Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц ТӨХК – 2 үйлчилгээ

 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөл
 • Шинэ хэрэглэгчдэд дулааны техникийн нөхцөл олгох, сунгах

Орхон аймгийн Төрийн архив – 9 үйлчилгээ

 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох /Барилгын зураг/
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар
 • Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа /захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр/
 • Малын А данс олгох
 • Нотариатын баримтын хуулбар
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Цагаатгалын лавлагаа олгох
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

Орхон аймгийн цагдаагийн газар – 1 үйлчилгээ

 • Хяналтын камерын тодорхойлолт гаргах

Орхон аймгийн Авто тээврийн төв – 5 үйлчилгээ

 • Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ
 • Аймаг сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын хөдөлгөөнд оролцох түр зөвшөөрөл С
 • Аймаг сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын хөдөлгөөнд оролцох түр зөвшөөрөл CE

Орхон аймаг дахь Хотын захирагчийн ажлын алба – 1 үйлчилгээ

 • Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

Орхон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар – 4 үйлчилгээ

 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
 • Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилгаа хот байгуулалтын газар – 4 үйлчилгээ

 • Барилгаа, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох
 • Гүйцэтгэлийн байр зүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
 • Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх
 • Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Орхон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар -3 үйлчилгээ

 • Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах
 • Малчны өрхийн тамга авах хүсэлт
 • Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах

Орхон аймгийн Эрдэнэт ус, ДТС ОНӨХК – 18 үйлчилгээ

 • Дулааны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
 • Цахилгаан шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
 • Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
 • Гэр хорооллын шугамаас дулааны техникийн нөхцөл олгох
 • Гэр хорооллын шугамаас цахилгааны техникийн нөхцөл олгох
 • Гэр хорооллын шугамаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Дулааны шугамын тодруулга хийх
 • Техникийн нөхцөл сунгах /дулаан/
 • Техникийн нөхцөл сунгах / цахилгаан/
 • Техникийн нөхцөл сунгах / цэвэр, бохир ус/
 • Хуучин барилгад дулааны техникийн нөхцөл олгох
 • Хуучин барилгад цахилгаан техникийн нөхцөл олгох
 • Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Цахилгаан шугамын тодруулга хийх
 • Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх
 • Шинэ баригдах барилгад дулааны техникийн нөхцөл олгох
 • Шинэ баригдах барилгад цахилгаан техникийн нөхцөл олгох
 • Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар – 4 үйлчилгээ

 • Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

Орхон аймгийн ЗДТГ – 11 үйлчилгээ

 • ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
 • Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох
 • Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундааг худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Эх сурвалж: cita.gov.mnМэдээний URL:

Танд энэхүү мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа

Буцах
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд www.ERDENEKHOT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг ****-**** утсаар хүлээн авна.
Yesterday, 13:13
Yesterday, 10:56
2021/11/29, 17:09
2021/11/29, 13:09
2021/11/26, 10:21
2021/11/25, 13:22
2021/11/25, 10:00
2021/11/24, 11:20
2021/11/23, 16:32
2021/11/23, 16:18
2021/11/23, 09:33
2021/11/19, 12:32
2021/11/19, 12:22
2021/11/19, 11:55
2021/11/19, 00:02
2021/11/18, 16:03
2021/11/18, 15:39
2021/11/18, 12:25
2021/11/18, 09:39
2021/11/17, 14:29
2021/11/17, 14:14
2021/11/16, 14:28
2021/11/16, 12:19
2021/11/16, 10:59
2021/11/16, 10:32
2021/11/15, 13:19
2021/11/15, 13:05
2021/11/15, 13:02
2021/11/15, 12:27
2021/11/15, 11:23
2021/11/15, 10:15
2021/11/12, 18:55
2021/11/12, 18:54
2021/11/12, 15:24
2021/11/12, 14:46
2021/11/12, 10:00
2021/11/11, 16:29
2021/11/11, 13:30
2021/11/11, 13:24
2021/11/10, 17:40
2021/11/10, 14:01
2021/11/10, 13:58
2021/11/10, 11:51
2021/11/10, 10:03
2021/11/09, 16:42
2021/11/09, 14:01
2021/11/09, 13:18
2021/11/09, 13:14
2021/11/09, 13:04
2021/11/09, 10:39
2021/11/08, 16:00
2021/11/08, 12:22
2021/11/08, 09:38
2021/11/08, 09:21
2021/11/05, 23:02
2021/11/05, 10:06
2021/11/04, 19:15
2021/11/04, 17:20
2021/11/04, 17:14
2021/11/04, 17:13
2021/11/04, 16:41
2021/11/03, 17:04
2021/11/03, 14:47
2021/11/03, 12:28
2021/11/02, 13:43
2021/11/02, 13:19
2021/11/02, 13:09
2021/11/01, 13:57
2021/11/01, 13:20
2021/11/01, 11:29
2021/11/01, 10:58
2021/10/29, 14:48
2021/10/29, 12:53
2021/10/29, 12:41
2021/10/28, 19:23
2021/10/28, 17:15
2021/10/28, 10:21
2021/10/27, 13:05
2021/10/27, 11:37
2021/10/27, 10:42
2019/03/21, 15:14
2018/04/19, 11:03
2019/04/04, 10:26
2020/04/07, 12:46
2018/05/16, 14:55
2018/12/12, 09:32
2019/03/18, 14:03
2019/01/02, 15:58
2021/06/28, 14:12
2018/07/16, 15:13
2020/09/30, 21:13
2020/12/15, 10:11
2016/05/16, 13:04
2016/08/17, 12:12
2019/04/09, 12:59
2019/03/14, 18:29
2019/01/22, 10:21
2021/01/05, 16:47
2018/12/21, 12:14
2019/01/24, 15:37
2020/12/04, 17:41
2016/05/30, 09:27
2019/01/30, 09:46
2021/02/22, 12:35
2019/01/31, 13:10
2019/02/04, 13:49
2019/03/20, 11:08
2019/03/13, 13:12
2018/09/28, 11:52
2019/05/16, 10:17
2020/08/27, 10:25
2014/10/10, 15:35
2019/04/22, 14:15
2019/02/15, 14:59
2014/10/27, 21:34
2020/08/03, 12:21
2017/03/14, 17:04
2020/09/18, 13:01
2021/04/05, 09:45
2019/10/31, 15:33
2017/03/06, 15:55
2020/11/15, 13:58
2015/01/07, 13:33
2015/04/09, 12:30
2019/03/07, 11:57
2014/12/29, 13:27
2020/09/14, 13:08
2020/10/31, 10:49
2016/09/01, 12:28
2020/11/19, 13:56
Дэлхий дахинд
Сонин хачин